top of page

Academia Product

AP - LOGO - INSTAGRAM_edited.jpg

WELCOME TO WEB SHOP

place where you can buy the ultimate shoes

Pravila i uvjeti poslovanja online trgovine Academia obrt, vl. Matija Novosel

OPĆI UVJETI ONLINE TRGOVINE Academia obrt

 

Academia obrt, vl. Matija Novosel sa sjedištem u Zagrebu, Tome i Petra Erdedija 3, matični broj obrta: 098455656, osobni identifikacijski broj (OIB): 71991994414, obrt je osnovan dana 8. kolovoza 2022.

Zalažemo se za poštivanje privatnosti naših kupaca i zaštitu njihovih osobnih podataka u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu na obradu osobnih podataka i na slobodno kretanje takvih podataka. Direktiva 95/46 / EZ („Opća uredba“) i nacionalna pravila koja uređuju ovo područje.

 

PODACI O TRGOVCU I ADRESA NA KOJU POTROŠAČI MOGU NASLOVITI SVOJE PRITUŽBE:

 

Academia obrt, vl. Matija Novosel

Tome i Petra Erdedija 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

MB: 098455656

OIB: 71991994414

Kontakt: info@academiaproduct.com 

 

 

1. OPĆENITO

Opći uvjeti izrađeni su u skladu s propisima iz područja zaštite potrošača, a sadrže i podatke o obradi osobnih podataka posjetitelja, gostiju, registriranih kupaca i kupaca internetske trgovine. Internetskom trgovinom "Academia obrt" (u daljnjem tekstu "internetska trgovina") upravlja Academia obrt, koji je ujedno i pružatelj usluga online trgovine (u daljnjem tekstu „trgovac“).

 

Ovi Opći uvjeti definiraju rad internetske trgovine, prava i obveze gosta, registriranog kupca i kupca te poslovni odnos između trgovca i registriranog kupca ili kupca proizvoda iz ponude internetske trgovine.

 

Izrazi korišteni u ovim općim uvjetima imaju sljedeća značenja:

Posjetitelj internetske trgovine: je netko tko pregledava mrežnu stranicu internetske trgovine, bez obzira na to registrira li se i neovisno o tome vrši li kupnju;

gost internetske trgovine: je netko tko izvrši kupnju na mrežnim stranicama internetske trgovine bez prethodne registracije;

registrirani kupac: je onaj tko se registrira na mrežnim stranicama internetske trgovine popunjavanjem registracijskog obrasca;

kupac: je bilo tko tko izvrši kupnju na mrežnim stranicama internetske trgovine, bez obzira na to radi li je kao gost ili kao registrirani kupac.

Kupnju na mrežnim stranicama internetske trgovine možete izvršiti kao gost ili registracijom i otvaranjem korisničkog računa kao registrirani kupac. Registracijom na mrežnim stranicama internetske trgovine dobivate korisničko ime koje je isto kao vaša adresa e-pošte i korisničku lozinku koju sami odredite. Korisničko ime i lozinka registriranog kupca nedvosmisleno se određuju i povezuju s unesenim podacima. Registracijom registrirani kupac potvrđuje i jamči da je pravno sposobna osoba starija od 16 godina, čime stječe pravo na kupnju. Kupnjom proizvoda registrirani kupac ili gost koji je izvršio kupnju bez prethodne registracije postaje kupac.

 

Registracija je moguća i tijekom postupka kupnje. Registrirani kupci mogu kasnije uređivati svoje podatke na svom korisničkom računu klikom na MOJ RAČUN.

 

U slučaju kupnje bez registracije, gost odabire opciju "Nastavi bez registracije" i kupnjom postaje kupac.

 

Detaljne informacije o postupanju s osobnim podacima posjetitelja internetske trgovine, gostiju, registriranih kupaca i kupaca te o pravima navedenih osoba u vezi s osobnim podacima nalaze se u odjeljku Zaštita osobnih podataka.

 

2. DOSTUPNOST INFORMACIJA

Trgovac se obvezuje da će sljedeći podaci biti uvijek dostupni na mrežnim stranicama internetske trgovine:

 • podaci o identitetu trgovca (posebno naziv obrta, sjedište obrta i matični broj kao osobni identifikacijski broj);

 • detalji za kontakt koji omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s trgovcem (adresa e-pošte, telefon itd.);

 • informacije o glavnim obilježjima proizvoda koje nudi internetska trgovina, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na proizvod, uključujući podatke o garancijama kvalitete (ako uz proizvod nema podataka o garancijama kvalitete, nema posebne garancije kvalitete za taj proizvod);

 • podaci o cijenama, jasno, vidljivo i čitljivo iskazani

 • način i uvjeti isporuke proizvoda, posebno okvirno vrijeme isporuke (uvijek podložno pravilima i mogućnostima pružatelja usluga dostave);

 • podaci o mogućim načinima plaćanja;

 • informacije o razdoblju tijekom kojeg je još uvijek moguće odustati od kupnje i uvjetima za odustajanje od kupnje;

 • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda ili odustajanja od ugovora;

 • informacije o postupku pritužbe kupca.

3. PONUDA PROIZVODA

Ponuda artikala u Internet trgovini ažurira se redovito i učestalo, na način da u najvećoj mjeri odražava trenutni asortiman Prodavatelja te uvjete prodaje pojedinih artikala. Prodavatelj čini sve kako bi podaci objavljeni na Internet stranici bili ažurni i točni. Unatoč tome, a zbog prirode elektroničkog poslovanja i mogućnosti narudžbe istih proizvoda od strane više kupaca istodobno, mogući su pojedinačni slučajevi nedostupnosti artikala koje posjetitelj stranice ili registrirani kupac namjerava naručiti (kratkoročno neažurirani podaci o zalihama). Jednako tako, zbog prirode elektroničke komunikacije i mogućnosti da narudžba bude elektronički dostavljena Prodavatelju tek izvjesno vrijeme nakon odabira artikla, moguće je da u međuvremenu dođe do promjene cijene artikla ili drugih uvjeta prodaje pojedinih artikala. Prodavatelj o navedenim okolnostima vodi računa, na način da naručitelju omogućuje odustanak od ugovora. Sve fotografije proizvoda su simbolične (vidi također točke 5. i 18.)

4. NAČINI PLAĆANJA, DOSTAVA, OSIGURANJE PAKETA

Trgovac pruža sljedeće načine plaćanja za kupnju proizvoda iz internetske trgovine:

 • plaćanje računa putem banke

Opis procesa narudžbe: 1. Kupac odabere artikle koje naručuje, 2. Prodavatelj, putem emaila, šalje račun za plaćanje, 3. Nakon vidljive uplate na računu Prodavatelja, isti, unutar 2-3 dana šalje paket na adresu koju je Kupac naveo, dostavnom službom navedenom prilikom narudžbe,

 

5. CIJENE

Kupovna cijena iskazana na mrežnim stranicama internetske trgovine odnosi se na sve kupce internetske trgovine.

 

Sve cijene u internetskoj trgovini navedene su u eurima i ne sadrže PDV jer je oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem odredbe čl. 90. st. 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13). Sve cijene u internetskoj trgovini cijene su proizvoda i ne uključuju troškove dostave (vidi točke 3. i 12.).

 

Popusti, promotivni kodovi i ostale pogodnosti ne zbrajaju se, osim ako internetska trgovina izričito ne navodi drugačije u određenoj ponudi.

 

Sve cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe. Unatoč nastojanjima trgovca da pruži najnovije i najtočnije informacije, zbog zakašnjelog elektroničkog prijenosa narudžbe, može se iznimno dogoditi da podaci o cijeni ne budu točni (v. točku 3). U tom slučaju i u slučaju da se cijena proizvoda iznimno promijeni tijekom obrade narudžbe, odnosno od trenutka slanja narudžbe do potvrde narudžbe, trgovac će:

 • obavijestiti kupca o tome da je došlo do promjene cijene i obavijestiti ga o novim cijenama, a u takvom slučaju kupac ima mogućnost promijeniti narudžbu ili je djelomično ili u potpunosti otkazati ili potvrditi narudžbu po novim cijenama.

 

6. POSTUPAK KUPNJE; TEHNIČKA SREDSTVA ZA IDENTIFIKACIJU I ISPRAVAK POGREŠAKA PRIJE UGOVORA O KUPNJI:

 

a. PREDAJA NARUDŽBE

Kupac dodaje odabrane proizvode u košaricu i ima mogućnost pregleda cijele narudžbe, kao i uklanjanja ili dodavanja pojedinih artikala, te mijenjanja količine i veličine artikala.

 

Nakon narudžbe, kupac e-mailom dobiva obavijest trgovca da je narudžba prihvaćena ("Zahvaljujemo na narudžbi"), s detaljnom specifikacijom sadržaja narudžbe (naziv proizvoda, količina, cijena itd.)  Narudžba se uspješno prihvaća nakon uspješno provedenog plaćanja.

 

Nakon slanja narudžbe nije moguće promijeniti narudžbu ili otkazati narudžbu, osim u okviru prava kupca da odustane od ugovora. Ugovor o kupnji naručenih proizvoda između kupca i trgovca zaključuje se kada trgovac narudžbu prihvati e-mailom u svrhu potvrde (da bi se izbjegle sumnje, potvrda o primitku narudžbe ne smatra se prihvatom niti u trenutku odaslanja navedene potvrde nastaje ugovor. Ugovor nastaje nakon što trgovac provjeri narudžbu i stanje zaliha, te zasebnim e-mailom o »potvrdi narudžbe«, izrazi svoj prihvat narudžbe) (vidi točku 7).

 

b. SLANJE PAKETA

Trgovac priprema i šalje naručene proizvode u najkraćem mogućem roku, obično 2-3 radna dana nakon vidljive uplate narudžbe, i obavještava kupca e-mailom ("Vaša narudžba je na putu").

 

c. PRAĆENJE NARUDŽBE

Kupac se obaviještava  e-mailom o slanju naručenog paketa, te dobiva i broj za praćenje paketa koji će biti dostupan čim dostavna služba preuzme paket u skladištu. Na taj način kupac može putem web stranice službe za dostavu pratiti gdje se nalazi njegov paket i kada je zakazano vrijeme isporuke.

 

7. UGOVOR O KUPNJI I IZDAVANJE RAČUNA

Trgovac izdaje račun kupcu s detaljnim iskazom svakog izdatka i ukupnim iznosom narudžbe, u elektroničkom obliku (kupac ga dobiva e-mailom), obično nakon što je dostavna služba obaviještena o isporuci robe kupcu. 

Kupoprodajni ugovor između trgovca i kupca zaključuje se u trenutku kada trgovac zasebnim e-mailom potvrdi narudžbu (vidi točku 6.a). Od tog trenutka, sve cijene i ostali uvjeti kupnje su fiksni i obvezuju trgovca i kupca.

 

8. PROMOTIVNI KODOVI ZA POPUST

Kodove za popust prilikom online kupnje mogu koristiti i gosti i registrirani kupci internetske trgovine. Da biste koristili promotivni kod, prvo morate odabrati željeni proizvod(e), a zatim kliknuti na košaricu i odabrati "Prikaži košaricu". Prikazat će se opcija "Koristi kôd kupona", gdje morate unijeti kôd u polje i kliknuti "Upotrijebiti kupon". Program će izračunati popust na kraju kupnje.

 

9. PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA BEZ NAVOĐENJA RAZLOGA (ODUSTAJANJE OD KUPNJE) I POVRAT ROBE

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, kupac ima pravo, ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor o kupnji robe sklopljen u Internet trgovini, najkasnije u roku od 14 dana od datuma kada je robu koja je predmet kupoprodaje zaprimio (odustanak od ugovora). 

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora i to bilo odvojeno (poštom ili elektroničkom poštom), bilo zajedno s artiklom (artiklima) i računom o kupnji navedenog artikla (ili artikala) glede kojeg (kojih) izjavljuje raskid ugovora. Korištenje priloženog obrasca za jednostrani raskid preporučamo jer isti obuhvaća i polja koja je potrebno ispuniti kako biste u slučaju raskida ostvarili pravo na povrat kupovne cijene. 

Odustajanje od kupnje pravovremeno je ako se izjava i kupljena roba pošalju trgovcu najkasnije 14 dana nakon primitka robe. Prilikom slanja poštom, pravovremenost odustajanja od kupnje dokazuje se datumom otpreme izjave o odustajanju (s poštanskim žigom primitka pošiljke).

Kupac je dužan izvršiti povrat robe na način da ista bude:

 • neoštećena;

 • bez vidljivih tragova uporabe (mrlje, prljavština, kosa itd.);

 • u nepromijenjenoj količini i obliku;

 • sa svim pripadajućim etiketama i naljepnicama

Kupac račun i ispunjeni obrazac za povrat, koji je primio u paketu prilikom isporuke, mora priložiti uz robu koju želi vratiti. Trgovac će e-mailom obavijestiti kupca o primitku vraćene robe, te će, najkasnije u roku od 14 dana od datuma primitka gore navedene izjave o raskidu, kupcu izvršiti povrat kupoprodajne cijene za artikal (ili artikle) u odnosu na koje je izjavljen raskid ugovora. Iznos povrata obuhvaća i iznos poštarine, ali samo najjeftinije vrste standardnog oblika dostave kojeg trgovac nudi, a ne i dodatne troškove dostave koji ovise o izboru potrošača prilikom kupnje. S druge strane, kupac je dužan snositi troškove poštarine, odnosno povrata robe kod korištenja pravom na jednostrani raskid. 

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti vraćene robe koja je rezultat korištenja robe ili rukovanja robom, a osobito: 

-nepažljivo isprobavanje proizvoda kada veličina nije odgovarajuća, prilikom čega može doći do oštećenja materijala, pucanja šavova, pucanja zatvarača;

-nepažljivo rukovanje proizvoda i njegovo onečišćenje, primjerice, tragovima pudera, šminke ili drugih kozmetičkih proizvoda ili drugih materijala.

U slučaju oštećenja ili umanjenja vrijednosti primljene robe, Prodavatelj je ovlašten procijeniti štetu koja je nanesena artiklu, te iznos umanjenja vrijednosti uskratiti od povrata Kupcu. Sve troškove povrata snosi kupac.

 

10. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE PRODANE ROBE. POVRAT ROBE S NEDOSTATKOM.

Trgovac je odgovoran za materijalne nedostatke robe koju prodaje putem Internet trgovine, u skladu s općim pravilima Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke prodane stvari. 

Ako kupac primi oštećenu robu, odnosno robu s nedostatkom, može je vratiti s priloženim obrascem za povrat, koji naznačuje koji proizvod želi vratiti i zašto. Po primitku robe od strane trgovca, kupac dobiva obavijest o vraćenoj robi i postupku rješavanja reklamacije. Ako prigovor potvrdi i odobri stručna služba za rješavanje prigovora, kupac ima pravo na povrat kupoprodajne cijene. U slučaju pozitivno riješene reklamacije, trgovac kupcu nadoknađuje troškove povrata oštećene robe.

Trgovac će izvršiti povrat koristeći način plaćanja koji je kupac koristio prilikom kupnje robe. U slučaju da je plaćanje robe prilikom kupnje izvršeno pouzećem, kupac prilikom povrata mora dati podatke o svom bankovnom računu u svrhu omogućavanja povrata kupovne cijene. 

Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti vraćene robe ukoliko je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje utječe na prirodu, svojstva i funkcioniranje robe (v. točka 9). Iznos koji odgovara umanjenju vrijednosti,  trgovac može djelomično ili u cijelosti prebiti s iznosom za povrat uz obvezu povrata plaćanja temeljem odustajanja kupca od ugovora.

Zbog različitog vremena obrade između davatelja usluga plaćanja, može proći 14 radnih dana dok se povrat ne pojavi na bankovnom računu kupca. Ako nakon više od 14 dana povrat novca nije vidljiv na računu, kupac se mora obratiti svojoj banci.

 

11. KUPNJA PRAVNIH OSOBA

Kupnje u online trgovini mogu obavljati i pravne osobe ali samo na području Republike Hrvatske. Po završetku kupnje potrebno je dostaviti potrebne podatke pravne osobe za izdavanje računa.

 

12. OŠTEĆENI ARTIKLI

Ako kupac primi oštećenu robu, može je vratiti s priloženim obrascem za povrat, koji naznačuje koji proizvod želi vratiti i zašto. Po primanju robe od strane trgovca, kupac dobiva obavijest o vraćenoj robi i o postupku rješavanja reklamacije. Ako prigovor potvrdi i odobri stručna služba za rješavanje prigovora, kupac ima mogućnost zamjene robe, povrata kupnje ili uklanjanja pogreške. U slučaju pozitivno riješene reklamacije, trgovac kupcu nadoknađuje troškove povrata oštećene robe.

13. AUTENTIČNOST PROIZVODA

Kao ovlašteni internetski prodavatelj, isti prodaje samo autentične proizvode.

14. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Trgovac prikuplja osobne podatke putem internetske trgovine Academia obrt i obrađuje ih u skladu s važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka. 

Za registraciju u internetskoj trgovini potrebni su sljedeći osobni podaci:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • adresa prebivališta,

 • e-mail (korisničko ime),

 • broj telefona,

 • korisnička lozinka (postavlja je posjetitelj).

Nakon registracije, posjetitelju web stranice bit će omogućeno da trgovcu povjeri druge osobne podatke, kao što su dob, spol, obiteljska situacija (partner, djeca), sklonosti brendu, veličina obuće itd. Ovi podaci nisu potrebni za registraciju i na obrascu su označeni kao neobavezni, ali trgovcu omogućuju da bolje upozna registriranog kupca i mogućnost stvaranja prilagođenih ponuda. Nakon registracije, posjetitelj web stranice također prihvaća ove opće uvjete.

 

Nakon registracije, posjetitelj web stranice također potvrđuje da je pravno sposobna osoba starija od 16 godina, čime dobiva priliku za kupnju u internetskoj trgovini.

 

Registracijom posjetitelj postaje registrirani kupac, dobiva svoj račun u internetskoj trgovini, gdje klikom na MOJ RAČUN može pregledavati i uređivati svoje podatke, povijest kupovine, pohranjene željene proizvode, željene proizvode koji su trenutno poslani itd. Opcija za registraciju u internetskoj trgovini temelji se na ponudi trgovca da registriranim kupcima ponudi bržu opciju kupnje, lakše uređivanje osobnih podataka i slične usluge. Podaci potrebni u trenutku registracije obrađuju se na temelju točke b) članka 6 / I Opće uredbe o zaštiti podataka (za zaključenje i izvršenje ugovora). Podatke koji nisu uvjet za registraciju pojedinac unosi u obrazac za registraciju i obrađuje se uz osobni pristanak registriranog kupca (točka a) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka) u svrhu stvaranja i slanje prilagođenih ponuda.

 

Kada kupuje proizvode u internetskoj trgovini, trgovac od kupca zahtijeva sljedeće podatke:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • dostavna adresa,

 • izbor načina plaćanja,

 • e-mail (za potvrdu i komunikaciju narudžbe),

 • telefonski broj (za komunikaciju povezanu s narudžbom, posebno za dostavu).

U trenutku kupnje, kupac također prihvaća ove opće uvjete.

Podaci koje je kupac dužan pružiti prilikom narudžbe neophodni su za izvršenje narudžbe (priprema robe, dostava, plaćanje) i obrađuju se na temelju točke b) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Prilikom reklamacije, trgovac zahtijeva od kupca da navede sljedeće podatke:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • adresa,

 • račun za kupnju reklamiranih proizvoda,

 • e-mail adresa.

Podaci će se koristiti u svrhu odlučivanja o ispravnosti ugovora - ima li vraćena roba nedostatke, za koje kupac tvrdi i ima li kupac pravo na njezinu zamjenu ili povrat, kako je predviđeno zakonom kojim se uređuju prava potrošača. Obrada osobnih podataka kupca u ovom se slučaju temelji na točki b) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada potrebna za izvršenje ugovora).

 

Trgovac prikuplja osobne podatke putem internetske trgovine Academia obrt i obrađuje ih u skladu s važećim zakonodavstvom u području zaštite osobnih podataka.

 

Za registraciju u internetskoj trgovini potrebni su sljedeći osobni podaci:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • adresa prebivališta,

 • e-mail (korisničko ime),

 • broj telefona,

 • korisnička lozinka (postavlja je posjetitelj).

Nakon registracije, posjetitelju web stranice bit će omogućeno da trgovcu povjeri druge osobne podatke, kao što su dob, spol, obiteljska situacija (partner, djeca), sklonosti brendu, veličina obuće itd. Ovi podaci nisu potrebni za registraciju i na obrascu su označeni kao neobavezni, ali trgovcu omogućuju da bolje upozna registriranog kupca i mogućnost stvaranja prilagođenih ponuda. Nakon registracije, posjetitelj web stranice također prihvaća ove opće uvjete.

 

Nakon registracije, posjetitelj web stranice također potvrđuje da je pravno sposobna osoba starija od 16 godina, čime dobiva priliku za kupnju u internetskoj trgovini.

 

Registracijom posjetitelj postaje registrirani kupac, dobiva svoj račun u internetskoj trgovini, gdje klikom na MOJ RAČUN može pregledavati i uređivati svoje podatke, povijest kupovine, pohranjene željene proizvode, željene proizvode koji su trenutno poslani itd. Opcija za registraciju u internetskoj trgovini temelji se na ponudi trgovca da registriranim kupcima ponudi bržu opciju kupnje, lakše uređivanje osobnih podataka i slične usluge. Podaci potrebni u trenutku registracije obrađuju se na temelju točke b) članka 6 / I Opće uredbe o zaštiti podataka (za zaključenje i izvršenje ugovora). Podatke koji nisu uvjet za registraciju pojedinac unosi u obrazac za registraciju i obrađuje se uz osobni pristanak registriranog kupca (točka a) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka) u svrhu stvaranja i slanje prilagođenih ponuda.

 

Kada kupuje proizvode u internetskoj trgovini, trgovac od kupca zahtijeva sljedeće podatke:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • dostavna adresa,

 • izbor načina plaćanja,

 • e-mail (za potvrdu i komunikaciju narudžbe),

 • telefonski broj (za komunikaciju povezanu s narudžbom, posebno za dostavu).

U trenutku kupnje, kupac također prihvaća ove opće uvjete.

Podaci koje je kupac dužan pružiti prilikom narudžbe neophodni su za izvršenje narudžbe (priprema robe, dostava, plaćanje) i obrađuju se na temelju točke b) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

Prilikom reklamacije, trgovac zahtijeva od kupca da navede sljedeće podatke:

 • ime i prezime,

 • OIB

 • adresa,

 • račun za kupnju reklamiranih proizvoda,

 • e-mail adresa.

Podaci će se koristiti u svrhu odlučivanja o ispravnosti ugovora - ima li vraćena roba nedostatke, za koje kupac tvrdi i ima li kupac pravo na njezinu zamjenu ili povrat, kako je predviđeno zakonom kojim se uređuju prava potrošača. Obrada osobnih podataka kupca u ovom se slučaju temelji na točki b) članka 6. / I Opće uredbe o zaštiti podataka (obrada potrebna za izvršenje ugovora).

 

Uz suglasnost trgovca, trgovac može obrađivati osobne podatke kupca u svrhu slanja prilagođenih ponuda, formirajući prilagođene ponude s podacima koje mu je kupac povjerio u trenutku kupnje ili registracije (ako je kupac i registrirani korisnik kupac) i podaci o kupnji: brend, artikl, veličina, boja, cijena; nabavna vrijednost, učestalost kupnji, način plaćanja, unovčeni kuponi, sudjelovanje u nagradnim igrama).

 

Sukladno odredbi članka 107. stavak 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17), trgovac može poslati opće obavijesti kupcu na e-mail navedenu u trenutku kupnje, a kupac može također besplatno odbiti takvu upotrebu svoje adrese e-pošte na e-adresu trgovca: info@academiaproduct.com 

 

Trgovac također može organizirati nagradne igre unutar internetske trgovine. One će se provoditi u skladu s odgovarajućim pravilima izvođenja nagradnih igara, koja će biti objavljena u internetskoj trgovini, a također će odrediti opseg i vrste osobnih podataka potrebnih za sudjelovanje u nagradnoj igri, te opseg i vrste potrebnih osobnih podataka za primanje nagrade. Obrada osobnih podataka sudionika u nagradnoj igri temelji se na pristanku kupaca.

 

Obrada osobnih podataka izvršena na temelju pristanka prekida se opozivom. Pojedinac koji je dao pristanak može ga opozvati u bilo kojem trenutku slanjem opoziva na adresu e-pošte: info@academiaproduct.com

 

Ako je posjetitelj web stranice mlađi od 16 godina, pristanak u njegovo ili njezino ime kada je riječ o uslugama informacijskog društva daju njegovi roditelji ili skrbnici.

 

Obrada osobnih podataka, koja se provodi u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, traje pet godina nakon ispunjenja ugovornih obveza svih ugovornih strana ili do isteka zastare prema općim pravilima ugovorno pravo.

 

Pismenim zahtjevom upućenim na adresu: info@academiaproduct.com, pojedinac može zatražiti pristup, dopunu, ispravak, blokiranje ili ograničavanje obrade ili brisanja osobnih podataka, te prigovor obradi podataka obrađenih u vezi s tim i traženje prijenosa podataka.

 

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili obrađuju na drugi način suprotno važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Posjetitelji i kupci internetske trgovine mogu postaviti sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, njihovom zaštitom podataka i ostvarivanjem prava prema propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka ovlaštenoj osobi za zaštitu osobnih podataka u Academia obrtu putem emaila: info@academiaproduct.com

 

 

15. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Trgovac osigurava da su podaci objavljeni u internetskoj trgovini ažurni i točni u mjeri u kojoj je to tehnički moguće, pri čemu se zbog osobitosti sredstva komunikacije, povremenih tehničkih zastoja u radu mreže ili prekida u slanju podataka između komunikacijskog uređaja trgovca i posjetitelja stranice može dogoditi da u međuvremenu od prve posjete do okončanja određene narudžbe od strane kupca dođe do promjena određenih podataka na mrežnim stranicama internetske trgovine (cijene, podaci o zalihama, podaci koji su uključeni u opis proizvoda, vrijeme potrebno za isporuku određenog proizvoda), odnosno da trgovac u pojedinim slučajevima i uz najbolje napore nije tehnički u mogućnosti pravodobno ispraviti određene podatke objavljene na internetskoj stranici, U tom će slučaju trgovac obavijestiti korisnika (kupca) o promjenama i omogućiti mu da odustane od narudžbe ili promijeni narudžbu (vidi točku 5.).

Iako se trgovac trudi pružiti točne fotografije proizvoda koji se prodaju u internetskoj trgovini, sve fotografije objavljene u internetskoj trgovini i u  newsletter obavijestima trebaju se uzeti kao simbolične. Fotografije ne pokazuju sva svojstva proizvoda."

 

16. NEPREUZETI ARTIKLI/NARUDŽBE

Ukoliko u slučaju dostave kurirskom službom (ili od strane drugog pružatelja usluga dostave), kupac ne preuzme naručene proizvode u roku od 14 dana od datuma kada je proizvod na odredištu kupca spreman za isporuku i oni se vrate trgovcu nakon isteka ovog razdoblja čekanja, to se smatra odustajanjem kupca od kupnje. U slučaju neprihvaćanja, odnosno odbijanja primitka robe dostavljene kurirskom službom (ili drugim pružateljem usluga dostave), kupac je odgovoran za plaćanje troškova dostave dodatne isporuke / povrata proizvoda tvrtki i za plaćanje bilo kakve ekonomske štete zbog nemogućnosti oglašavanja naručenih proizvoda/ robe koja je bila izvan ponude trgovca u razdoblju od 4 dana ili dulje. Trgovac će omogućiti povrat za neprihvaćene proizvode, umanjen za iznos dodatnih troškova isporuke / povrata nastalih uslijed neprihvaćanja proizvoda od strane kupca. Izračun troškova dodatne isporuke / povrata proizvoda ugovorna je kazna za odustajanje kupca od ugovora, što nije u skladu s njegovim mogućnostima prema zakonu koji uređuje zaštitu potrošača.

 

17. ŽALBE, SPOROVI I PRIMJENA ZAKONA

Trgovac poštuje primjenjivo zakonodavstvo o zaštiti potrošača i čini sve napore kako bi uspostavio učinkovit sustav rješavanja pritužbi. Prigovor se može podnijeti e-poštom info@academiaproduct.com. Žalbeni postupak je povjerljiv. Trgovac će bez odgode pisanim putem potvrditi da je primio prigovor i obavijestiti kupca o očekivanom razdoblju obrade prigovora. Trgovac će najkasnije u roku od 15 dana od datuma primitka prigovora, odgovoriti na prigovor kupca, a u odgovoru trgovca bit će izričito navedeno je li prigovor kupca prihvaćen ili nije. 

Trgovac će se potruditi da sve sporove s kupcima riješi sporazumno. Ako se ne postigne sporazumno rješenje spora, spor između trgovca i kupca riješit će stvarno nadležni sud. Trgovac i kupac kao sudionici internetske trgovine uzajamno priznaju valjanost razmijenjenih elektroničkih poruka, kao dokaza na sudu.

 

18. IZVANSUDSKO RJEŠENJE POTROŠAČKIH SPOROVA

U skladu sa zakonskim normama, internetska trgovina, u vlasništvu Academia obrta ne priznaje nijednog pružatelja izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkih sporova koje bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.

 

Academia obrt,  koji kao davatelj roba i usluga omogućava internetsku trgovinu na teritoriju Republike Hrvatske na svojim internetskim stranicama objavljuje elektroničku poveznicu na platformu za mrežno rješavanje potrošačkih sporova (SRPS). Platforma je potrošačima dostupna na elektroničkoj poveznici http://ec.europa.eu/odr.

 

Taj propis proizlazi iz Zakona o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova, Uredbe (EU) br. Uredba (EZ) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mrežnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2016/2004 i Direktive 2009/22 / EZ.

 

19. PROMJENE OPĆIH UVJETA POSLOVANJA

Trgovac može izmijeniti Opće uvjete poslovanja u bilo kojem trenutku, a posjetitelje internetske trgovine obavijestit će na odgovarajući način u bilo koje vrijeme, uključujući podatke na početnoj/glavnoj stranici internetske trgovine.

 

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja stupaju na snagu i primjenjuju se po isteku osmodnevnog razdoblja od objave promjena i dopuna. Ako su izmjene i dopune Općih uvjeta poslovanja nužne radi usklađivanja s propisima, iznimno te izmjene i dopune mogu stupiti na snagu i primijeniti se u kraćem vremenskom razdoblju.

 

Registrirani kupac u internetskoj trgovini koji se ne slaže s izmjenama i dopunama ovih Općih uvjeta mora otkazati registraciju u roku od osam dana od objave obavijesti o izmjenama i dopunama Općih uvjeta. Otkazivanje registracije vrši se slanjem pismene izjave trgovcu na: info@academiaproduct.com. Registracija prestaje dan nakon što trgovac primi pisanu obavijest o prekidu. Gost posjetitelj mrežnih stranica internetske trgovine, pristaje na primjenu ovih općih uvjeta poslovanja samim činom korištenja mrežnih stranica internetske trgovine.

bottom of page