top of page

PLESNI KLUB ACADEMIA
*administracija*

NOVI NAČIN IZVRŠAVANJA ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Poštovane plesačice, plesači, roditelji,

obzirom na veliki broj članova te individualnom pristupu članovima morali smo drugačije organizirati rad Tajništva kluba. Sva administracija biti će rješavana putem ove internet stranice.

UPUTE ZA IZDAVANJE ISPRIČNICA KLUBA

1. popunite obrazac za izdavanje ispričnica

2. unutar roka od 3 radna dana ispričnica će vam biti poslana na prijavljenu email adresu. NAPOMENA: U slučaju maloljetne djece, email adresa mora glasiti na roditelja.

UPUTE ZA IZDAVANJE POTVRDA KLUBA

1. popunite obrazac za izdavanje potvrda

2. unutar roka od 3 radna dana potvrda će vam biti poslana na prijavljenu email adresu. NAPOMENA: U slučaju maloljetne djece, email adresa mora glasiti na roditelja.

UPUTA ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE ZA REGISTRACIJU

- u izradi

OBRAZAC ZA IZDAVANJE ISPRIČNICA

Hvala na predanom zahtjevu!

OBRAZAC ZA IZDAVANJE POTVRDA

Hvala na predanom zahtjevu!

bottom of page